Par Mums


Biedrība "Latvijas Skaņas un Valodas Terapijas Asociācija" (LASVATA)

LASVATA uzmanība un darbības interese ir vērsta uz jaunām, iedarbīgām un veselībai draudzīgām iespējām, kādas var dot mūzika un skaņa, un ar tām saistītie paņēmieni un tehnoloģijas. Kā instrumentu mēs piedāvājam izmantot skaņu un mūziku, lai  padarītu ikdienas dzīvi sakārtotāku, vieglāku, veselīgāku, priecīgāku un jaunām idejām, iespējām un risinājumiem piepildītāku. 


Asociācijas mērķi ir:

   • Skaņas un valodas terapijas nozares dažādo iespēju un modalitāšu izpēte;
   • Šo iespēju piemērošana dažādu instrumentu radīšanai daudzpusīgām vajadzībām;
   • Atbilstošu izziņas materiālu radīšana;
   • Izglītojošu programmu (semināru, vebināru, apmācību, radošo darbnīcu u.c.) organizēšana;
   • Sadarbības veidošana ar radniecīgām, privātām un nevalstiskām organizācijām Latvijā un pasaulē.


Kad mūzika un skaņa var būt noderīga?

Bērniem:

   • Visos Valodas uztveres traucējumu gadījumos;
   • Uzvedības un uzmanības nenoturības gadījumos;
   • Zemas pašvērtības un pascieņas paaugstināšanā;
   • Emocionālās nelīdzsvarotības gadījumos;
   • Visāda veida mācīšanās traucējumu gadījumos (runa un valoda, līdzsvars un koordinācija, atmiņa, uzmanība un koncentrēšanās spējas, sociālās iemaņas, radošās spējas, muzikalitāte, motorā funkcija utml.)

Pieaugušajiem:

   • Emocionālam un mentālam līdzsvaram;
   • Stresa līmeņa samazināšanā;
   • Atmiņas uzlabošanai;
   • Svešvalodu apguvē;
   • Dažāda veida sāpju – emocionālu, mentālu, garīgu un fizisku samazināšanā;
   • Saskarsmes spēju uzlabošanā;
   • Pašcieņas un pašvērtējuma paaugstināšanā;
   • Prasmē atslābināties- emocionāli, mentāli, fiziski;
   • Izpratnes un apziņas spēju paplašināšanā.


Skaņa un mūzika kā terapijas instruments ir piemērots visiem - bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem. Piedāvāto paņēmienu un iespēju klāsts ir ļoti plašs un daudzveidīgs.

Vēlamies uzsvērt - mūzikas un skaņas izmantošanas nolūks nav ko izmainīt; tās mērķis ir atvērt to lielāko iespēju potenciālu, kas snauž katrā no mums un gaida to mirkli, kad tiks atvērts.Interesentiem piedāvājam:

   • Mūzikas un ritma improvizācijas muzicēt gribētājiem bez priekšzināšanām
    • Pieaugušiem un bērniem
    • Grupās līdz 8 personām
    • Korporatīvos pasākumos grupās līdz 30 personām
   • Fonogrammu veidošana un pasākumu muzikālais noformējums
   • Skaņu kamertoņu masāža