Skaņas Terapija

“Mūzas ir dāvājušas mums mūziku, lai palīdzētu dvēselei atjaunot tās kārtību un harmoniju.” (Platons)

No mirkļa mātes dzemdē līdz brīdim, kad atstājam šo pasauli mūs aptver skaņu okeāns. Tas, ko dzirdam spēj gan aktivizēt, gan novājināt mūsu nervu sistēmu.


Kas ir Mūzikas Terapija?

Mūzikas Terapija – noteiktas mūzikas un ar mūziku saistīto paņēmienu izmantošana terapijas procesā.

Mūzikas terapeits ir aprūpes dienesta speciālists, kurš lieto mūziku un dažādas ar mūziku saistītas tehnikas un paņēmienus, kas palīdz radīt līdzsvaru emocijās un domās.

Izplatītākie MT paņēmieni – klausīšanas, dziedāšana, improvizācija, mūzikas sacerēšana, vienkāršu instrumentu spēle, kustība.


Kas ir Skaņas Terapija?

Skaņas Terapija – tehnika, kas pielietota tālā senatnē. Pamatojas uzskatā, ka viss pastāvošais ir vibrējoša frekvence (kustība). Frekvenci mēra Hz (Heinrihs Hercs, atklājis elektromagnētiskos viļņus).

Skaņas Terapijā izmanto dažādus dabīgi vibrējošus instrumentus - balsi (vienīgais bioloģiskais mūzikas instruments), zvaniņus, Dziedošos traukus, Kristāla traukus, toņdakšas, un/vai dažādus akustiskos instrumentus. Visi šie instrumenti, īpaši balss, rada papildus skaņas – virstoņus, kurus ar ārējo dzirdi nesaklausām.

Pētījumi liecina, ka pat pavisam vienkārša skaņas dungošana, nekavējoties spēj mainīt smadzeņu viļņus. Tā spēj radīt alpha smadzeņu viļņus. Tieši šī iemesla dēļ tiek lietota un ieteikta kā ļoti iedarbīgs terapijas paņēmiens.

Kad mainām mutes stāvokli un veidojam dažādus patskaņus, radām ļoti spēcīgu iekšēju vibrāciju, kura izplatās caur katru šūnu un palīdz rezonēt katrai ķermeņa daļai. Apgūt noteiktu patskaņu un zilbju intonēšanu spēj katrs. Tāpēc balss terapija ir visiedarbīgākais un vispieejamākais terapijas instruments, kurš vienmēr ir mūsu rīcībā.

Virstoņi fizioloģiski ietekmē sirdsdarbību, elpošanu, muskuļu tonusu, smadzeņu viļņus. Tie aizsniedzas līdz šūnām, molekulām un atomiem.

Skaņas Terapijā izmanto arī dažādu skaņdarbu un dažādu skaņu frekvenču ierakstus, ar nolūku- aktivizēt iekšējās un ārējās klausīšanās sliekšņus.

Mūzika spēj ietekmēt hormonālo darbību, tā palīdz atbrīvot tos hormonus, kuri izraisa patiku un rada labsajūtu. Zinātniskie pētījumi pārliecinoši apliecina, ka mūzika pozitīvi iespaido smadzeņu darbību kopumā.

Skaņa un mūzika kalpo kā barība nervu sistēmai un terapijas mērķis ir pareizi to pielietot un izmantot tās iespējas.

Dzirdēšana un klausīšanās ir atšķirīgi procesi:

   • dzirdēšana ir – pasīvs skaņas uztveres process,
   • klausīšanāsaktīvs skaņas uztveres process.

Klausīšanās prasme ir svarīga, lai uztvertu visu valodā esošo (saturošo) informāciju; tā tieši ietekmē – motivāciju un emocionālo komunikācijas spēju.

Viens no būtiskākajiem auditorās sistēmas uzdevumiem ir:

savienot

   • Sevi ar sevi
   • Sevi ar citiem
   • Sevi ar pasauli
   • Sevi ar Dievu/Visumu

Klausīšanās spēju traucējumi iespaido visu dzīves procesu. Zināmā mērā klausīšanās spēju traucējumi piemīt visiem. Klausīšanās spējas iespējams vingrināt un atjaunot.